SVENSKA GASTRONOMISKA AKADEMIER OCH SÄLLSKAP

En akademi är ett sällskap som har till uppgift att främja någon eller några särskilda vetenskaper eller konstarter. Välkända svenska akademier som till exempel Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska akademien tillkom på 1700-talet. Den äldsta akademien med uppgift att främja gastronomi för dess egen skull är Lilla sällskapet grundat 1814.Under 1900-talet har en rad akademier och sällskap bildats som har som sitt ändamål att vårda den svenska matkulturen.

Övergripande allmänsvenska

Kålrotsakademien

Lilla Sällskapet

Gastronomiska Akademien

Måltidsakademien

Skolmatsakademin

Svenska Dryckesakademien

Geografiskt avgränsade

Blekinge matakademi

Hagdahlsakademien

Hallands matakademi

Skåneländska Gastronomiska Akademien

Matakademien Jämtland Härjedalen

Smålands och Ölands Gastronomiska Akademi

Västra Gastronomiska Akademien

Tematiskt avgränsande

Grynkorvsakademien/Grynkorvens Vänner

Sällskapet Hackkorvens vänner

Svenska Hummerakademien

Knäckebrödsakademien

Korvakademien

Potatisakademien

Sillakademien Bohuslän

Spritakademien

SurströmmingsAkademien

Tunnbrödsakademin

Svenska Viltmatakademin

Vinakademien