Måltidsakademiens ledamöter

Presidium


Agneta Yngve

Professor i kostvetenskap särskild måltidsforskning,
inst. för kostvetenskap, Uppsala Universitet
Måltidsakademiens preses

Christina Wedén
Fil doktor i biologi, Uppsala Universitet
Måltidsakademiens vice preses

Marianne Nilson
Docent i företagsekonomi, Stockholms Universitet,
Ständig sekreterare

Christina Möller
Fd provkökschef KF/COOP
fil dr hc
Adjungerad ledamot

Carl Jan Granqvist
Professor 2 i matkunst vid Högskolan i Stavanger, fil. dr h.c. i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro universitet
Ledamot

Johan Swahn
Specialist Sensory Marketing
Ledamot

Övriga ledamöter

Magnus Dafgård
vVD Gunnar Dafgård AB. Källby

Göran Eidevall
Professor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentet, Uppsala Universitet

Karin M Ekström
Professor, i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, Högskolan, Borås

Andreas Falkenmark

Christina Fjellström
Professor Emerita, i hushållsvetenskap, måltidsforskning Uppsala Universitet

Maria Frostling-Henningsson
Docent, Stockholms Universitet

Magnus Gröntoft
Agronom, Jordbruksverket

Maj-Lis Hellénius
Professor Karolinska Institutet, Stockholm
Överläkare Livsstilsmottagningen, Karolinska Universitetsjukhuset, Solna

Peter Holmstedt
Tekn.dr. civilingenjör
Adj. professor i Tekniköverföring i Industriella system vid KTH, Stockholm

Håkan Jönsson
Docent i etnologi vid Lunds universitet.

Jan Kleineman
Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet

Mia Kling
Fd. försörjningschef Örebro Läns Landsting

Erika Lagerbielke
Professor i glasdesign, Linnéuniversitetet, Växjö

Gustaf Lind
Fil.dr i folkrätt, enhetschef Utrikesdepartementet

Alexandra Montgomery
VD, Michael Berglund Board Value, Stockholm

Lena Mossberg
Professor i marknadsföring, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Nicklas Neuman
Fil.dr. i Kostvetenskap, Uppsala Universitet

Martin Oldmark
Styrelseledamot Martin & Servera, Stockholm

Ingvar Svanberg
Fil. lic. Forskare, Uppsala Universitet

Cecilia Schelin Seidegård
Fd landshövding, Gotlands län

Johan Swahn
Fil Dr Specialist Sensory Marketing, Örebro Universitet

Ingvar Svanberg
Etnolog Uppsala Universitet

Sverker Sörlin
Professor i miljöhistoria KTH

Richard Tellström
Docent i Måltidskunskap, Stockholms Universitet

Karsten Thurfjell
Producent Sveriges Radio AB, Stockholm

Ulrika Torell
FD, Intendent, Nordiska Museet

C-G Wachtmeister
Civiljägmästare, Wanås Gods AB, Knislinge

Annsofie Wahlström
Agronomiedoktor med inriktning mot husdjurens utfodring och vård
Programchef SLU Future Food, Sveriges Lantbruksuniversitet

Ute Walter
Fil Dr, prefekt Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet.

Christina Wedén
Fil doktor i biologi, Uppsala Universitet

Karin Wendin
Professor i mat -och måltidsvetenskap
Prodekan vid fakulteten för naturvetenskap, Högskolan i kristianstad

Agneta Yngve
Professor i kostvetenskap särskild måltidsforskning,
inst. för kostvetenskap, Uppsala Universitet
Måltidsakademiens preses

Åsa Öström
Professor i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet.

Seniores Nobiles

Viveca Adelsvärd
Professor emerita i samtalsforskning, Linköpings Universitet

Jan Annerstedt
Professor emeritus Copenhagen Business School

Per Olof Berg
Professor emeritus i marknadsföring Stockholms universitet

Kerstin Brismar
Professor, i diabetesforskning, Karolinska Institutet, Solna

Marie-Louise Danielsson Tham
Professor i livsmedelshygien, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro universitet.

Sigbrit Franke
F.d. universitetskansler, professor i pedagogik, Umeå Universitet

Kurt Genrup
Professor emeritus i etnologi vid Umeå Universitet

Carl Jan Granqvist
Professor 2 i matkunst vid Högskolan i Stavanger, fil. dr h.c. i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro universitet

Pierre Guillet de Monthoux
Professor in Philosophy of Management, Copenhagen Business School

Inga-Britt Gustafsson
Professor emerita i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet

Raoul Hasselgren
Civilekonom, fil.dr.h.c. Stockholms Universitet, Styrelseordförande i börsnoterade och privata företag.

Erik Hofrén
Professor emeritus i museivetenskap, Strömstad akademi/Linköpings Universitet
Icke aktiv senior

Kjell Kallenberg
Docent i Livsåskådning vid Uppsala Universitet

Lars Lallerstedt
Professor emeritus i industridesign, f d rektor vid Konstfack

Leif Lewin
Skytteansk professor emeritus i vältalighet och statskunskap, Uppsala Universitet Måltidsakademiens hederspreses

Tomas Lidman
Fd. riksarkivarie och riksantikvarie Stockholm

Christina Mattsson
Folklorist, visforskare och författare.

Håkan Mogren
Teknologie doktor.

Christina Möller
Fil. dr. h.c. samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala Universitetet.

Marianne Nilson
Docent i företagsekonomi, Stockholms Universitet,
Ständig sekreterare

 

Stephan Rössner
Professor emeritus i hälsoinriktad beteendeforskning vid Karolinska Institutet Stockholm

Lisbeth Sachs
Docent i socialantropologi, tema kommunikation, Karolinska Institutet/Stockholms Universsitet

Bengt Samuelsson
Ordförande Nobelstiftelsen, nobelpristagare i medicin 1983, professor emeritus i medicinsk och fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet, Stockholm
Fd rektor Karolinska Institutet

Lisa Sennerby Forsse
Fd rektor, SLU, Uppsala
Preses KSLA

Magnus Silverhielm
Adjungerad professor i design vid Linnéuniversitetet, Växjö

Mats Svegfors
Fd VD, Sveriges Radio

Solveig Wikström
Professor emerita i företagsekonomi vid Stockholms Universitet

Louise Vinge
Professor emerita i litteraturvetenskap, Lunds Universitet
Icke aktiv senior