Måltidsakademiens ledamöter

Presidium


Agneta Yngve

Professor i kostvetenskap särskild måltidsforskning,
inst. för kostvetenskap, Uppsala Universitet
Måltidsakademiens preses

Christina Wedén
Fil doktor i biologi, Uppsala Universitet
Måltidsakademiens vice preses

Marianne Nilson
Docent i företagsekonomi, Stockholms Universitet,
Ständig sekreterare

Christina Möller
Fd provkökschef KF/COOP
fil dr hc
Adjungerad ledamot

Carl Jan Granqvist
Professor 2 i matkunst vid Högskolan i Stavanger, fil. dr h.c. i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro universitet
Ledamot

Johan Swahn
Specialist Sensory Marketing
Ledamot

Övriga ledamöter

Per Olof Berg
Professor emeritus i marknadsföring Stockholms universitet

Kerstin Brismar
Professor, i diabetesforskning, Karolinska Institutet, Solna

Magnus Dafgård
vVD Gunnar Dafgård AB. Källby

Marie-Louise Danielsson Tham
Professor i livsmedelshygien, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro universitet.

Göran Eidevall
Professor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentet, Uppsala Universitet

Karin M Ekström
Professor, i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, Högskolan, Borås

Andreas Falkenmark
Chef för affärsområde PostNord Mail & Communication, Stockholm

Christina Fjellström
Professor Emerita, i hushållsvetenskap, måltidsforskning Uppsala Universitet

Maria Frostling-Henningsson
Docent

Magnus Gröntoft
Agronom

Pierre Guillet de Monthoux
Professor in Philosophy of Management, Copenhagen Business School

Maj-Lis Hellénius
Professor Karolinska Institutet, Stockholm
Överläkare Livsstilsmottagningen, Karolinska Universitetsjukhuset, Solna

Håkan Jönsson
Docent i etnologi vid Lunds universitet.

Kjell Kallenberg
Docent i Livsåskådning vid Uppsala Universitet

Jan Kleineman
Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet

Mia Kling
Försörjningschef Örebro Läns Landsting

Erika Lagerbielke
Professor i glasdesign, Linné universitetet, Växjö

Tomas Lidman
Fd. riksarkivarie och riksantikvarie Stockholm

Gustaf Lind
Fil.dr i folkrätt
Ambassadör och chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter- och traktaträtt

Alexandra Montgomery
VD, Michael Berglund Board Value, Stockholm

Lena Mossberg
Professor i marknadsföring, Göteborgs Universitet

Martin Oldmark
Styrelseordförande Martin & Servera, Stockholm

Lisa Sennerby Forsse
Fd rektor, SLU, Uppsala

Magnus Silverhielm
Adjungerad professor i design vid Linné universitetet, Växjö

Ingvar Svanberg
Fil. lic. Forskare

Mats Svegfors
Fd VD, Sveriges Radio

Johan Swahn
Specialist Sensory Marketing,

Sverker Sörlin
Professor i miljöhistoria KTH

Richard Tellström
Docent i Måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro universitet

Karsten Thurfjell
Producent Sveriges Radio AB, Stockholm

Ulrika Torell
FD, Intendent

C-G Wachtmeister
Civiljägmästare, Vanås, Knislinge

Annsofie Wahlström
Agronomiedoktor med inriktning mot husdjurens utfodring och vård
Programchef SLU Future Food, Sveriges Lantbruksuniversitet

Ute Walter
Universitetslektor i måltids- och restaurangvetenskap, Umeå Universitet

Christina Wedén
Fil doktor i biologi, Uppsala Universitet

Åsa Öström
Professor i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet.

Seniores Nobiles

Viveca Adelsvärd
Professor emerita i samtalsforskning, Linköpings Universitet

Sigbrit Franke
F.d. universitetskansler, professor i pedagogik, Umeå Universitet

Kurt Genrup
Professor emeritus i etnologi vid Umeå Universitet

Louise Vinge
Professor emerita i litteraturvetenskap, Lunds Universitet

Inga-Britt Gustafsson
Professor emerita i måltidskunskap, Restaurang-och Hotellhögskolan, Örebro Universitet

Raoul Hasselgren
Civilekonom, fil.dr.h.c. Stockholms Universitet, Styrelseordförande i börsnoterade och privata företag.

Erik Hofrén
Professor emeritus i museivetenskap, Strömstad akademi

Lars Lallerstedt
Professor emeritus i industridesign, f d rektor vid Konstfack

Leif Lewin
Skytteansk professor emeritus i vältalighet och statskunskap, Uppsala Universitet
Måltidsakademiens hederspreses

Christina Möller
Fil. dr. h.c. samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala Universitetet.

Stephan Rössner
Professor emeritus i hälsoinriktad beteendeforskning vid Karolinska Institutet Stockholm

Lisbeth Sachs
Docent i socialantropologi, tema kommunikation, Linköpings Universitet

Bengt Samuelsson
Ordförande Nobelstiftelsen, nobelpristagare i medicin 1983, professor emeritus i medicinsk och fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet, Stockholm
Fd rektor Karolinska Institutet

Solveig Wikström
Professor emerita i företagsekonomi vid Stockholms Universitet